Systemy odprowadzania wody deszczowej

Woda opadowa potrafi stanowić spory problem. Jeżeli mieszkamy w mieście lub miasteczku, w którym mamy dostęp do sieci kanalizacyjnej to ten problem nas nie dotyczy. Dużo gorzej to wygląda wtedy gdy wspomnianego dostępu nie mamy. Ilość wody opadowej potrafi przerosnąć nasze najśmielsze oczekiwania i niekiedy musimy sami sobie radzić z jej odprowadzaniem.

Nowoczesne studnie wchłaniające wodę

studnie chłonneMieszkając na wsi lub w terenie podmiejskim gdzie nie mamy dostępu do sieci kanalizacyjnych musimy samodzielnie zadbać o odpowiednie zagospodarowanie wody pochodzącej z opadów. Jednym z rozwiązań takiego problemu jest inwestowanie w studnie chłonne. Urządzenia te wkopywane są niemal w całości pod ziemię. Budowane są najczęściej z betonowych kręgów lub też z polietylenu. Szczególnie drugi z wymienionych materiałów jest bardzo popularny z racji tego

, że jest bardzo lekki i montaż studni wykonanej z tego tworzywa jest bardzo prosty. Miejscem gdzie najczęściej montowane są studnie chłonne bywają tereny o ukształtowaniu uniemożliwiającym łatwe odprowadzenie wody do kanałów czy rowów melioracyjnych. Do studni chłonnych najczęściej trafia woda z rynny. Popularną praktyką jest montowanie studni chłonnych tam gdzie możemy łatwo doprowadzić wodę z rynien. Rzeczą o której koniecznie musimy pamiętać jest to, że studnia chłonna jest obiektem, którego budowę musimy zgłaszać do specjalnych instytucji. Dodatkowo musimy przestrzegać przepisów mówiących o ulokowaniu takiej studni na naszej działce.

Przepisy mówią, że studnia chłonna nie może być umieszczona w odległości bliższej niż trzy metry od granic działki. Studnie tego rodzaju występują w różnych wersjach pojemnościowych. Jedną z mniejszych jakie można spotkać w sprzedaży są studnie o pojemności 270 litrów.