Dotacje na rozwój firmy

Unia Europejska znacznie pomaga mniejszym państwom, które potrzebują wsparcia finansowego. Wiele istniejących już firm boryka się z wieloma problemami finansowymi

, przez które właściciele nie mogą swobodnie rozwijać swojej firmy. Nie każdy posiada zdolność kredytową, aby się zadłużyć i zainwestować w działalność. 

Kto może uzyskać dotację unijną na firmę? 

dotacja na rozwój firmyProwadzenie działalności gospodarczej nie należy do łatwych zadań  bo wymaga skupienia na wielu sprawach naraz. Bieżącą działalność zabiera dużo czasu, a do tego trzeba jeszcze każdego dnia starać się pozyskiwać nowych klientów i czuwać nad sprawami rachunkowymi. Aby firma mogła utrzymać się na rynku, to musi się nieustannie rozwijać i dostosowywać do zmieniających się warunków. Nie ma rozwoju bez nakładów finansowych, a mało który przedsiębiorca ma tak dobrą płynność finansową, że może ja na bieżąco finansować inwestycje. W takiej sytuacji ratunkiem może być dotacja na rozwój firmy, której udziela Unia Europejska. Aby ją uzyskać należy w wyznaczonym terminie złożyć stosowne wnioski wraz z załącznikami do Urzędu Miasta, w którym specjalna komórka zajmuje się rozdzielaniem dotacji, albo w państwowych instytucjach wyznaczonych do tego celu. We wniosku musimy jasno określić cel na jaki potrzebujemy pieniądze i o jaką wysokość dotacji wnioskujemy. Ponadto musimy mieć dobry biznes plan, na podstawie którego przedstawiciele unijni zakwalifikują nas do dalszego etapu. Czasem bywa, że prywatni nie przedsiębiorcy otrzymują niższą kwotę aniżeli wnioskowali, ale może to wynikać z kończącej się puli pieniędzy w danym sektorze. Najczęściej z Unii są pobierane środki na założenie własnej działalności i na rozwój już istniejących firm. Oczywiście trzeba dobrze uargumentować nasze żądanie i udowodnić, że po sfinalizowanej inwestycji będziemy bardziej konkurencyjną firmą i stworzy nowe miejsca pracy w swoim regionie. 

Oczywiście wszystkie ustalenia i wyliczenia są teoretyczne, ale muszą mieć realne poparcie. Biznes plan dotyczący rozwoju, musi być oparty o nasze dotychczasowe osiągnięcia i stwarzać możliwości na rozwój, który w przyszłości przyniesie nam spore zyski. Od momentu otrzymania dotacji, musimy prowadzić działalność przez minimum dwa lata, bo w przeciwnym wypadku będziemy musieli ją zwrócić.