Jak jest zbudowana taśma produkcyjna w fabryce?

Taśmy produkcyjne są obecnie jednym z podstawowych rozwiązań stosowanych niemal we wszystkich halach produkcyjnych i przedsiębiorstwach przemysłowych. Warto zatem wiedzieć jak skonstruowana jest taka linia produkcyjna i co przy jej tworzeniu należy uwzględnić. Poniżej przedstawimy kilka podstawowych informacji.

Linia produkcyjna – krótka charakterystyka

linia produkcyjnaLinia produkcyjna zasadniczo jest to zbiór oddzielnych maszyn maszyn, które w trakcie procesu tworzenia linii produkcyjnej są ze sobą łączone, a ich praca sterowana/programowana jest poprzez główny komputer czy też panel sterujący, dzięki czemu całość konstrukcji działa integralnie. Poszczególne stanowiska połączone są za pomocą takiego rozwiązania jak guma taśmowa, która to jest wprawiana w ruch przez koło zębate lub też koło pasowe. Taśma umożliwia transportowanie obrabianego produktu pomiędzy elementami linii produkcyjnej bez konieczności ręcznego umieszczania ich na kolejnych stanowiskach. Czasami spotkać można linie produkcyjne, które są ustawiane ręcznie zgodnie z kolejnością stosowanego przy produkcji procesu technologicznego, jednak obecnie rozwiązanie to jest już prawie w całości zastępowane przez pełną automatykę. Budowa linii produkcyjnej jak i jej wielkość oraz liczba maszyn i stanowisk wchodzących w jej skład może się różnić w zależności od tego do jakiego rodzaju produkcji jest ona stosowana jak i od tego jak duże jest przedsiębiorstwo w którym jest ona wykorzystywana. Zasada działania pozostaje jednak zawsze niezmienna – każdy produkowany element musi zostać zgodnie z kolejnością procesu technologicznego obrobiony na każdym stanowisku linii produkcyjnej, co istotne jednak efekt finalny jest różny w zależności od konstrukcji linii produkcyjnej.

Jak wygląda projektowanie linii produkcyjnej?

linie produkcyjneProjektowanie linii produkcyjnej jest dość złożonym procesem, jednak jego najważniejszym etapem jest odpowiednie rozmieszczenie stanowisk. W artykułach na popularnym serwisie polskiprzemysl.com.pl można przeczytać, że podczas rozplanowywania stanowisk na hali produkcyjnej czy w zakładzie przemysłowym uwzględnia się takie czynniki jak:

  • procesy technologiczne (kolejność),
  • dostęp do wolnej przestrzeni,
  • struktura produkcyjna,
  • kierunek przepływu procesów produkcyjnych,
  • usprawnienie procesu produkcyjnych,
  • efektywność pracy.

Parametry te są bardzo istotne przy projektowaniu linii produkcyjnej i pozwalają one na oszacowanie ile miejsca potrzebne będzie dla danego stanowiska, by było one w pełni funkcjonalne. Wzięcie pod uwagę tych czynników zapewnia także odpowiedni poziom bezpieczeństwa pracowników pracujących przy linii produkcyjnej oraz wpływa na ich wydajność. Konieczne jest przy tym również uwzględnienie etapów produkcyjnych oraz kierunku w jakim działa linia produkcyjna – wszystkie te elementy uwzględnione w trakcie przygotowywania projektu wpływają na płynność działania linii produkcyjnej. Ilość czynników decydujących o sposobie działania linii produkcyjnej sprawia, że poprawne jej zaprojektowanie może sprawiać wiele problemów, dlatego muszą się tym zajmować profesjonalne firmy.

Co wziąć pod uwagę przy budowie linii produkcyjnej?

tasma transportowaPrzy projektowaniu linii produkcyjnej istotny jest nie tylko wybór odpowiednich maszyn na których przeprowadzane będą różne etapy produkcyjne, ale także i wybór tych mniejszych elementów które zapewniają spójną prace całej linii produkcyjnej. Oczywiście najistotniejsze są tu odpowiednie maszyny, które powinny być dobrej jakości by zapewnić sprawne i bezawaryjne funkcjonowanie linii produkcyjnej, jednak należy także zwrócić uwagę na takie rozwiązania jak taśma gumowa, która jest wykorzystywana do przesyłania elementów pomiędzy stanowiskami. Taśma ta powinna być solidna i wykonana z dobrej gumy, przy czym także używana taśma przenośnikowa może być dobrym rozwiązaniem, o ile jej stan nie budzi zastrzeżeń. Podobnie jest zresztą z maszynami do linii produkcyjnej. Kupno używanych rozwiązań pozwoli nie co zaoszczędzić na budowie linii produkcyjnej, a w czasie jej modernizacji rozwiązania te, gdy zakład będzie dysponował większymi funduszami można wymienić.

Modernizacja i naprawa linii produkcyjnej

linia produkcyjnaElementy linii produkcyjnej dość szybko w wyniku dużej eksploatacji się zużywają, dodatkowo procesu technologiczne stosowane przy produkcji także podlegają szybkim zmianom, a co za tym idzie dość często konieczna jest modernizacja lub naprawa linii produkcyjnej. Jeśli chodzi o modernizacje to można tu wskazać tak zwana modernizacje małą – ogranicza się ona jedynie do wprowadzenia drobnych zmian będących np. wynikiem zmian w przepisach BHP oraz modernizacje głęboką, w ramach której zmianie ulega część lub całość parametrów technicznych linii produkcyjnej. Może się to odbywać poprzez zmianę układów napędowych maszyny – zastosowaną mogą zostać motoreduktor walcowy lub motoreduktory ślimakowe, zmianę układów sterujących, w obręb tego rodzaju modernizacji wchodzi także dodanie nowych maszyn do linii produkcyjnej. Naprawie natomiast podlegają wszelkie elementy linii produkcyjnej tak maszyny jak i pasy napędowe, koła zębate, itd., które w trakcie eksploatacji zatraciły swoje parametry techniczne w wyniku czemu zaburzają płynność działania linii produkcyjnej. Z koniecznością napraw w przypadku linii produkcyjnej należy się liczyć dość często, przy czym nie zawsze muszą to być duże i kosztowne naprawy.

Krótko podsumowując

Sposób zbudowania linii produkcyjnej może być różny w zależności od tego w jakim przedsiębiorstwie jest ona wykorzystywana oraz jakie są stosowane procesy technologiczne. Naczelna zasada działania linii produkcyjnej pozostaje jednak zawsze taka sama. 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *